RKL Teams

Real Kabaddi League

Jaipur Jaguars PLAYER

PAWAN AHLAWAT

COACH : JAIPUR JAGUARS

AMAN (CAPTAIN)

POSITION : RAIDER

SAHIL

POSITION : RAIDER

HARDEEP

POSITION : RAIDER

ANKUSH

POSITION : L.CORNER

DHEERAJ

POSITION : R.COVER

MANGI

POSITION : L.COVER

ANUJ

POSITION : RAIDER

MOHIT

POSITION : L.CORNER

HARSH

POSITION : R.COVER

SUMIT

POSITION : L.COVER/RAIDER

DEEPANSHU

POSITION : R.CORNER

RAHUL

POSITION : RAIDER

Rajasthan Kabaddi Help Chat
Send via WhatsApp